QUÉT QR NHANH
Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Gói thành viên

Plan gratuito

Miễn phí
Đặc điểm của Plan gratuito
 • 5 Danh mục thực đơn
 • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 50 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Plan de prueba

Thử nghiệm
Đặc điểm của Plan de prueba
 • Vô hạn Danh mục thực đơn
 • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Premium

15 €/ Hàng tháng
100 €/ Hàng năm
400 € Cả đời
Đặc điểm của Premium
 • Vô hạn Danh mục thực đơn
 • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận